sl
en
 
 

Faze razvoja e-speranta

Razvoj e-speranta bo predvidoma potekal v štirih fazah:

  1. zasnova jezika e-speranto (slovnica, skladnja, slovarji),
  2. izdelava integriranega okolja in orodij za pisanje in preverjanje dokumentov v e-sperantu,
  3. razvoj tolmačev (interpretov) e-speranta v naravnih jezikih in
  4. razvoj prevajalnikov iz naravnih jezikov v e-speranto.

Prva in druga faza že potekata.
Razvoj tolmačev predstavlja tretjo fazo razvoja. Izdelava tolmačev, ki bi jih lahko vgradili v spletne brskalnike, že zadošča za prikaz spletne strani v e-sperantu.
Prevajanje iz naravnih jezikov v e-speranto je nekoliko bolj zahtevna naloga kot tolmačenje iz e-speranta v naravni jezik, saj je v drugem primeru izvorno besedilo strukturirano in računalniku prijazno, kar močno olajša postopek. Razvoj prevajalnikov je zato predviden šele v četrti fazi. Ko/če bodo na voljo tudi prevajalniki iz naravnih jezikov v e-speranto pa bo to, poleg ustvarjanja e-speranto besedil v domačem jeziku, omogočilo tudi večjezično prevajanje med različnimi pari jezikov.


Večjezično prevajanje s pomočjo e-speranta

Da bi si olajšali začetek razvoja tretje in četrte faze e-speranta, načrtujemo preizkusiti idejo e-speranta najprej za slovenski, ruski in srbski jezik, ker sodijo ti trije jeziki v isto jezikovno skupino (slovanski jeziki), imajo podobno slovnico in besednjak; obenem pa je vsak materni jezik vsaj enega od avtorjev.