sl
en
 
 

E-speranto


E-speranto
je zasnova formalnega računalniškega jezika za zapis večjezičnih besedil. Deloval bi kot nadgradnja jezika HTML (Hyper Text Markup Language).

E-speranto mora biti razumljiv tako računalniku, kot tudi človeku. Zato smo za osnovno skladnjo jezika izbrali razširljiv označevalni jezik XML (eXtensible Markup Language). Slovnična pravila e-speranta so povzeta po Esperantu, saj ta jezik ne pozna izjem. V nasprotju z Esperantom so v e-sperantu ta pravila izražena eksplicitno v obliki metapodatkov. Tak zapis je za računalniško obdelavo primernejši. XML je združljiv s HTML, kar omogoča vključevanje e-speranta v spletne strani. To je eden izmed pomembnejših ciljev razvoja e-speranta.